HustáKomunikejšn

Areas of Expertise
PRConsultingBrandingMarketing CommunitationsBusiness Development
Location
Prague, CZ
Short description
HustáKomunikejšn je komunikační agentura postavená na proaktivním a férovém přístupu bez balastu. Nerozumíme alibistickému čekání na komunikační brief. Nechceme fungovat bez odpovědnosti za úspěch klientova byznysu. Nevěříme ve fakturaci víceprací za hodinovou pracovní schůzku u oběda. Uznáváme proaktivitu, plnou odpovědnost za výsledky vlastní práce a otevřenost vůči klientům i všem, kdo s námi pracují. Jedině tak se místo snadno nahraditelného dodavatele staneme – a věříme, že stáváme – plnohodnotným partnerem.