PR Services, Media & Sales

PR Services, Media & Sales

In this section, you can find a list of trusted providers of a wide range of PR, Media and Sales services with experience in Startups.
NameWebsiteLocationAreas of ExpertiseContactShort description
Prague, CZ
PRTechBrandingMarketing Communitations
At our tech PR agency, we believe in embodying the spirit of the fennec fox – a clever, agile, and adaptable creature. Like the fennec fox, we are constantly evolving to stay ahead of the game and deliver the best results for our clients. Just as the fennec fox has adapted to thrive in harsh desert environments, we have honed our skills to navigate the ever-changing landscape of the tech industry. We are quick and resourceful problem solvers, always finding innovative solutions to the challenges our clients face.
Prague, CZ
PRBrandingSpecial AffairsConsultingMarketing CommunitationsBusiness Development
+420 777 066 063 office@fyi.cz
Jsme FYI Prague, středně velká agentura s disciplínou a zkušenostmi těch největších. Věříme v sílu vztahů. V sílu informací. A v efekt, který přichází, když obojí spojíme dohromady. K PR přistupujeme jako k disciplíně širších kontextů a dopadů. Za co nás klienti mají rádi? Za to, že jsme parťáci i oponenti s kritickým myšlením. Jsme proaktivní, nepotřebujeme vodit za ruku a máme hlavu otevřenou, takže pokaždé přineseme novou perspektivu. Nebo i tři, když bude potřeba. Nebojíme se zodpovědnosti a podržet umíme i v krizi.
Prague, CZ
PRConsultingBrandingMarketing CommunitationsBusiness Development
HustáKomunikejšn je komunikační agentura postavená na proaktivním a férovém přístupu bez balastu. Nerozumíme alibistickému čekání na komunikační brief. Nechceme fungovat bez odpovědnosti za úspěch klientova byznysu. Nevěříme ve fakturaci víceprací za hodinovou pracovní schůzku u oběda. Uznáváme proaktivitu, plnou odpovědnost za výsledky vlastní práce a otevřenost vůči klientům i všem, kdo s námi pracují. Jedině tak se místo snadno nahraditelného dodavatele staneme – a věříme, že stáváme – plnohodnotným partnerem.
SalesBusiness Development
At Leadspicker, we utilise web scraping, machine learning, and business-process automation to get rid of repetitive tasks, so humans working in business can focus on, well, business.
PRConsultingSpecial Affairs
+420 739 917 468 michaela@papezovapr.cz
Prague, CZ
PRMedia RelationsConsultingMedia TrainingEvents PlanningMarketing Communitations
+420 775 558 279 simon@rubikonpr.cz
Rubikon PR is a dynamic agency founded by PR specialists with deep understanding of the Czech and Slovak media and business landscape. We will observe and analyze your business and propose the best approach for your needs. We value fair and efficient approach and deliver results. We like to work independently and be responsible for our actions and decisions. We are ready to work for you.
Prague, CZ
SalesConsulting
+421 908 991 839 roderik@salesdock.com
SALESDOCk is a full-service B2B sales agency that delivers results. Our mission is to boost sales of companies who choose to collaborate with us. Just by implementing the right sales process we can turn a “We need more sales” into a “We will be there in 6 weeks with 70% probability, today valued at 50,4 millions"! We don't just tell people how to do sales. We like to take the challenge and together with you reach out to prospects, build opportunities, close deals and have fun along the way. We bring predictability to sales. We don't have a crystal ball to guess the future, so we offer you results instead.
Prague, CZ
SalesHiring
SCALEUP specialized teams provide end-to-end outsourcing solutions, market research and training programs. Empower your business today!